PARANGAL - d.o.o. Osijek za proizvodnju, usluge i trgovinu
 
   
 

Parangal d.o.o. Osijek za proizvodnju, usluge i trgovinu

Uprava: K. Trpimira 8, 31000 Osijek

email: parangal@parangal.hr

web: www.parangal.hr

Pogon: Vukovarska 314, 31000 Osijek

centrala: +385 31 505 055

fax: +385 31 530 666

OIB: 43130600871

održavanje javne rasvjete: 0800 378 378 (0-24h)

Računovodstvo: Šetalište k. F. Šepera 12, 31000 Osijek